Diesel Injector Cleaner

Diesel Injector Cleaner by
Automaster

Rp 100.000

Chemical Diesel injector cleaner yang membersihkan keempat injector mesin dari kotoran yang terbawa oleh solar.